20 Facebook cover đại diện thương hiệu xuất sắc

Sự ra đời của thiết kế timeline cho Facebook đã thay đổi một cách sâu sắc cách thể hiện mình trên Facebook của những cá nhân nhỏ lẻ cho đến những siêu tập đoàn.

Chính cover của timeline là nguồn cảm hứng lớn và vô tận cho sự sáng tạo của các thương hiệu nhằm gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên của khách hàng ghé thăm. Sau đây là 20 thương hiệu điển hình dùng ảnh cover của Facebook nhằm khẳng định thương hiệu của mình một cách suất sắc:

 1. Red Bull
  Facebook Red Bull 
 2. Skittles
  Facebook Skittles
 3. Monster Energy
  Facebook Monster Energy
 4. Nike Football
  Facebook Nike Football
 5. BlackBerry
  Facebook Blackberry
 6. Top Gear
  Facebook Top Gear
 7. National Geographic
  Facebook National Geographic
 8. Intel
  Facebook Intel
 9. Sprite
  Facebook Sprite
 10. Ferrari
  Facebook Ferrari
 11. Gucci
  Facebook Gucci
 12. Louis Vuitton
  Facebook Louis Vuitton
 13. Mountain Dew
  Facebook Mountain Dew
 14. Animal Planet
  Facebook Animal Planet
 15. Baskin Robbins
  Facebook Baskin Robbins
 16. MAC Cosmetics
  Facebook MAC Cosmetics
 17. Sony
  Facebook Sony
 18. Lonely Planet
  Facebook Lonely Planet
 19. Turkish Airlines
  Facebook Turkish Airlines
 20. Star Gazing
  Facebook Star Gazing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *